​   

Zeker weten dat uw berichten gezien en gelezen worden

 

Informatie-overdracht is een as in vrijwel elke organisatie. Maar hoe weet u zeker dat uw buitendienstmedewerkers een door u geplaatst bericht beslist wél lezen? Dat die ene cruciale opmerking bij dat contract gezien wordt? Dat u met een noodbericht direct de hele organisatie bereikt? Dat een waarschuwing voor de technische dienst niet wegzakt in de vakantiepost? Met de Notifier van Advantive heeft u de zekerheid dat belangrijke berichten onder de aandacht komen van de juiste medewerker(s). Ook na een vakantie periode.

Niet wegklikken, parkeren of uitstellen

Als de informatiedichtheid groeit, groeit de neiging om berichten 'later' te lezen. En van uitstel komt vaak afstel. De oplossing van Advantive: de Notifier start bij de geadresseerden wanneer er centraal een nieuw bericht geplaatst is en toont dit bericht. Het bericht verdwijnt pas nadat het met een klik geopend is en de geadresseerde aangeeft het gelezen te hebben. Zo borgt uw organisatie dat relevante informatie door relevante lezers opgepikt wordt.

Uiteraard wilt u niet ieder bericht met dezelfde urgentie de organisatie in sturen. De Notifier biedt u de gewenste flexibiliteit. Het ene bericht blijft op het scherm staan tot het gelezen is, het andere verschijnt – en verdwijnt – bijvoorbeeld driemaal bij de ontvanger(s). U kunt per bericht een modus kiezen.  

Overzicht wel/niet gezien

Soms is het letterlijk van levensbelang dat duidelijk is wie een bericht wel/niet gezien heeft. Notifier legt in een database vast welke medewerkers het gelezen hebben. Door Notifier te koppelen aan een database voor afwezigen kunt u op elk gewenst moment een overzicht met betekenisvolle gegevens produceren.

Maatwerk in informatievoorziening

Vrijwel elke organisatie hanteert berichten uit diverse bronnen. Er is nieuws van de directie, er zijn externe RSS feeds, nieuwsitems van intranet (SharePoint), nieuws van interne database zoals een helpdeskapplicatie. Sommige berichten zijn voor alle medewerkers bestemd, andere alleen voor een bepaalde afdeling of zelfs voor een individu. Met de Notifier stelt u per bericht de lezersgroep in. Zo bepaalt u per medewerker welke berichten met welke urgentie zijn/haar kant opgaan.

Gebruik op elk device

De Notifier is naadloos te integreren met het Advantive InnovationScreen, onze befaamde narrowcasting oplossing. Het programma werkt ook feilloos op beeldschermen, Windows tablets en Windowsphones.

De kracht van Notifier

De door Advantive ontwikkelde Notifier stroomlijnt uw informatievoorziening en waarborgt dat belangrijke berichten direct onder de aandacht komen en niet vergeten raken. Praktisch voor elke organisatie die regelmatig berichten naar (groepen van) medewerkers verstuurt die niet aan de aandacht mogen ontsnappen.

Denkt u dat de Notifier van meerwaarde kan zijn voor uw organisatie? Neem dan contact op met Joep Fijen van Advantive via +31 88 2020520.