​   

In enkele klikken (sub)sites uitrollen en updaten

 

Het is een bekende vraag van SharePoint gebruikers die in een grote omgeving werken: kan het eenvoudiger en sneller met behoud van overzicht en veiligheid? Op basis van die algemene vraag ontwikkelde Advantive de Site Provisioning Tool. Daarmee kunnen eindgebruikers op basis van toegekende rechten efficiënt ook complexe (sub)sites uitrollen en de updates ervan verzorgen. De Site Provisioning Tool ontzorgt, want bespaart veel tijd en biedt het gemak van een helder overzicht.

Provisioning2.png 

Vijf belangrijke functies

De vijf belangrijkste functies van de Advantive de Site Provisioning Tool bieden organisatiebreed voordelen:

  • Site Creation: de security officer kent de rechten toe voor Site Creation. Deze rechten geven toegang tot het interface. Een site uitrollen betekent: alle stappen en instellingen doorlopen, een keuze maken uit de voorgedefinieerde templates en de site of subsite is gereed.
  • Site Update: met de Updater kan de beheerder functionaliteiten of webparts met één handeling tegelijkertijd over meerdere sites uitrollen.
  • Site Monitoring: de Provisioning Tool legt in een overzichtelijke lijst vast wanneer een site gemaakt is, wie de maker is en wanneer de site voor het laatst benaderd is. Zo heeft u altijd inzicht in de status van elke site.
  • Automated Jobs: timer jobs registreren en reguleren de toegang tot en archivering van sites. Timer jobs draaien standaard 's nachts, maar kunnen op elk gewenst moment geprogrammeerd worden.
  • Site change request: voor de efficiënte verwerking van wijzigingsverzoeken bevat de Site Provisioning Tool een workflow voor het aanvragen, fiatteren en afhandelen ervan. De workflow is op uw eisen en wensen aan te passen.

Meer efficiëntie en controle

De Advantive Site Provisioning Tool biedt professionals in Enterprise SharePoint omgevingen meer efficiëntie en controle bij behoud.

Meer efficiëntie: er is een uniform, eenvoudig aanvraagproces. Bij een 'ja' rolt de gebruiker de site uit conform een aangeleverde structuur. Er zijn minder templates, meer combinaties. Wijzigingen hebben een korte doorlooptijd. De eindgebruiker wint snelheid en vrijheid, de beheerder wint tijd een behoudt de regie en het overzicht.

Meer controle: het beheer van settings vindt plaats in de SP Central App Server. Werken met de Site Provisioning Tool betekent dat er actueel inzicht ontstaat in de status van elke site en in het gebruik ervan. Er is toegangscontrole, de veiligheid is per site te borgen. Een ander bijkomend voordeel: de Provisioning Tool verstrekt altijd een actueel overzicht als basis voor de juiste doorbelasting van de kosten.

Voor welke organisaties?

Grote SharePoint omgevingen die met sites en subsites slagvaardig willen kunnen inspelen op business demands. 

Totale organisatie wint met de Advantive Site Provisioning Tool

De voordelen van de innovatieve Site Provisioning Tool zijn in de gehele organisatie voelbaar. De informatiemanager bepaalt de structuren en verhoogt zijn actiesnelheid, de eindgebruiker kan snel aan de slag, de beheerder is minder tijd kwijt, de CIO behoudt de controle, de auditor weet dat de rechten gewaarborgd zijn en de Finance Manager heeft een helder overzicht van welke kosten aan wie door te belasten zijn. 

Denkt u dat de Provisioning Module van meerwaarde kan zijn voor uw organisatie? Neem dan contact op met Joep Fijen van Advantive via +31 88 2020520.