​   

Scroll down for the English version.

Helder bestandsoverzicht, praktisch werken

De Windows verkenner staat in het geheugen van elke gebruiker met de marker ‘groot gebruiksgemak’ en geeft direct weer hoe bestanden en structuren geordend zijn. U kunt bestanden eenvoudig hun plek geven en ze daarna even eenvoudig slepen en droppen.

Waarom heeft SharePoint geen tool als Windows Verkenner? De vraag stellen is ‘m beantwoorden. Daarom is er nu de Advantive SharePoint Explorer. De SharePoint gebruiker kan voortaan profiteren van alle vertrouwde voordelen en het gebruiksgemak van de Windows Verkenner.

Intuïtief gemak

De ontwikkeling van de innovatieve SharePoint Explorer past perfect in de strategie van Advantive: permanent een bijdrage leveren aan de samenwerking en productiviteit bij opdrachtgevers. In de SharePoint Explorer herkennen gebruikers alle voordelen van de Windows Verkenner. We noemen:

 • Drag & drop van bestanden tussen Outlook en SharePoint.
 • De SharePointstructuur wordt, afhankelijk van de rechten van de gebruiker, op maat aangemaakt.
 • Mogelijkheid om zelf favorieten aan te maken.
 • Word-bestanden zijn via de Nieuw Document knop in de verkenner direct in SharePoint op te slaan.
 • Weergave van alle sitecollections tot welke de gebruiker toegang heeft. Uiteraard in de vertrouwde structuur van Windows verkenner.
 • Op elk gewenst moment drag & drop van bestanden tussen bibliotheken en sitecollecties.
 • Bestanden zijn direct van MS Verkenner naar SharePoint Explorer te verplaatsen en vice versa.
 • Elke gebruiker is op maat te autoriseren en heeft dus meer of minder beperkt toegang.
 • E-mail verkeer kunt u vanuit outlook eenvoudig in de juiste map slepen.
 • De SharePoint Verkenner is te gebruiken in de Office 365 omgeving.
 • Bulk edit. Hiermee kunt u bijvoorbeeld alle facturen selecteren en markeren als ‘factuur’. (optioneel)

Een paar features in beeld gevangen:

Drag and drop tussen Outlook en SharePoint Explorer

SharePoint Explorer Drag and Drop.PNG Bulk Edit

SharePoint Explorer Bulk Edit.png 


Site Collecties worden 1-op-1 overgenomen

SharePoint Explorer Site Collection.PNG 

De hele organisatie profiteert

Iedereen die in SharePoint werkt heeft direct het voordeel van de eenvoud en de toegankelijkheid van de tool.

De SharePoint Applicatiemanager verkrijgt bovendien meer zekerheid. De SharePoint Explorer waarborgt het gebruik van metadata en de afscherming van systeemmappen, en legt de rechten van de gebruikers vast.

Het voordeel voor de Informatiemanager is dat de SharePoint Explorer de documentdiscipline stimuleert evenals de toepassing van SharePoint documentmanagement. 

Denkt u dat de SharePoint Explorer van meerwaarde kan zijn voor uw organisatie? Neem dan contact op met Joep Fijen van Advantive via +31 88 2020520.

 

---------------

Transparent file overview, practical work method

Windows Explorer is known for being exceptionally user-friendly. It would be ideal to be able to combine the same type of file management system with the overwhelming possibilities offered by SharePoint. Windows Explorer shows directly how files and site collection structures are ordered. You can easily create file locations and then simply drag and drop selected files into place.

Why doesn't SharePoint have a tool like Windows Explorer? Until recently there was no answer to this question, which is why Advantive designed the SharePoint Explorer. From now on, SharePoint users can enjoy all the familiar advantages and user-friendliness of Windows Explorer.

Intuitively easy to use

The development of the innovative SharePoint Explorer fits perfectly in Advantive's strategy of continually enabling clients to improve their teamwork and to increase their productivity.

In the SharePoint Explorer, users will instantly recognise all the advantages of Windows Explorer, for example:

 • A view of all the site collections that individual users can access with the same familiar structure as Windows Explorer.
 • The possibility of personally creating favourites.
 • Drag and drop files at any moment you choose.
 • The shown SharePoint structure is trimmed depending on the current users permissions
 • Files can be moved straight from MS Explorer to the SharePoint Explorer and vice versa.
 • Word files can be saved directly in SharePoint by clicking the New Document button.
 • The authorisation settings granting more or less access to restricted files can be customised for each user.
 • E-mails can easily be dragged from Outlook and dropped straight in the right folder.
 • The SharePoint Explorer can be used in an Office 365 environment.
 • Options (for people who work on Premises Farm): Bulk Edit. With this facility you can, for example, select all invoices and mark them as 'invoice'.

Your whole organisation benefits

Everybody who uses SharePoint immediately has the advantages of the simplicity and accessibility of the tool. The SharePoint Explorer comes with safeguards for using metadata, guarantees the protection of system folders and all this is done conforming the users permissions.

The advantage for Information Managers is that the SharePoint Explorer encourages document discipline and the use of SharePoint document management.

Please contact Joep Fijen Advantive via +31 88 2020520 for further information about this tool.