8 oktober 2019

Innovatie in het onderwijs: 5 aandachtspunten voor IT

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Onderwijsinstellingen moeten de nieuwe technologie niet alleen weten te omarmen, maar ook over kunnen brengen op hun studenten. Zij moeten immers na het afronden van hun opleiding succesvol verder kunnen studeren en/of aan de slag kunnen in onze digitale maatschappij. Maar hoe maak je als onderwijsinstelling nu slimme keuzes? Advantive is Microsoft Gold Partner en Microsoft Authorized Education Partner. Op basis van 13 jaar ervaring in het onderwijs wijzen we je in deze blog op 5 aandachtspunten voor ICT innovatie in het onderwijs.

1. Vaststellen doelstellingen

Als eerste stap is het belangrijk om te weten waar je als onderwijsinstelling staat en waar je naartoe wilt groeien. Op basis van onze bewezen innovatie workshops maken we inzichtelijk wat de behoeften van studenten, docenten en onderwijsondersteunend personeel zijn. Deze vertalen we vervolgens in een passende innovatie roadmap voor jouw onderwijsinstelling. Het voordeel is dat je precies weet waar je staat, waar je naartoe wilt en wat er nodig is om dat te kunnen bereiken. Het resultaat is een lange termijn plan voor innovatie/ Al je investeringsbeslissingen kun je voortaan toetsen aan dit plan, zodat alle investeringen toekomstbestendig zijn. Er worden geen onnodige kosten meer gemaakt.

2. ICT-architectuur als basis voor innovatie in het onderwijs

Op basis van de innovatie roadmap wordt er een toekomstbestendige ICT-architectuur ontwikkeld. Voor vrijwel alles geldt dat er een goede, stabiele basis nodig is om innovatie te kunnen realiseren. Dit geldt ook voor de ICT-architectuur. Docenten en studenten werken en studeren steeds meer digitaal, online en in de cloud. Ook worden er diverse devices gebruikt, zoals laptops, tablets en smartphones. Dit vraagt om de juiste ICT-voorzieningen, waarbij voldoende aandacht is voor beschikbaarheid, veiligheid en privacy. Denk hierbij aan wifi in de school, digitale toegang tot digiborden en printers, het kunnen werken en kunnen benaderen van digitale leeromgevingen op ieder device en/of vanuit thuis, et cetera. De kunst is om hierbij continu de juiste afweging tussen mogelijkheden en kosten te maken, zodat je kunt innoveren passend binnen je budget. Het maken van een toekomstbestendig design is dan ook een must om innovatie in het onderwijs te kunnen realiseren.

3. Faciliteren BYOD voor studenten

Het gebruik van eigen devices wordt in steeds grote mate door onderwijsinstellingen toegestaan. Dit is vaak een pluspunt voor studenten. Door het ‘bring your own device’-principe, digitale leer- en werkomgevingen, self services en multimedia sluit het onderwijs steeds beter aan bij de belevingswereld van studenten. Het is belangrijk dat de privacy, integriteit en openbaarheid van deze gegevens wordt gewaarborgd. Dit is en blijft een belangrijk aandachtspunt. In een ICT-design mag dit punt dan ook niet ontbreken. Waar je goed over na moet denken is: Hoe ga je de devices beheren, welke ondersteuning biedt je aan studenten en hoe ga je passend onderwijs bieden op de devices die de studenten meenemen?

4. ICT als katalysator voor meer samenwerking

In de praktijk blijkt dat samenwerking een belangrijk onderdeel is van de innovatie roadmap. Technologische ontwikkelingen vragen om een slimme inzet van ICT, waarbij onderwijsinstellingen en studenten kunnen profiteren van de (nieuwe) mogelijkheden. In het ICT-landschap vindt er een duidelijke verschuiving van zenden naar interactie plaats. Door de juiste inzet van ICT is het eenvoudig om online samenwerking, kennisdeling en interactieve communicatie te realiseren. Daarnaast maken onderwijsinstellingen het voor studenten mogelijk om onderwijsoverstijgend te studeren. Er vindt steeds meer uitwisseling en samenwerking tussen verschillende onderwijsinstellingen plaats. ICT speelt hierbij een grote rol om deze samenwerking te faciliteren en bijvoorbeeld gastdocenten van waar ook ter wereld colleges te laten geven.

5. Onderwijs als innovatiehub

Ook de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven komt innovatie ten goede. Het onderwijs draagt steeds meer bij aan de innovatie in het bedrijfsleven. Met een slimme inzet van technologie kan het onderwijs voorlopen op het bedrijfsleven. Denk hierbij aan het gebruik van sensoren / Internet of Things voor de zorgopleiding, een VR-bril voor techniekopleidingen en de inzet van business intelligence voor economische opleidingen. Afgestudeerde studenten bieden hierdoor direct meerwaarde als zij gaan werken.

Direct meer weten?

Wil je meer weten hoe je de innovatiekracht van je onderwijsinstelling kunt vergroten? We delen graag onze ervaringen en tips met je.

Meer informatie

 

 

Meer inspiratie
Het selecteren van (nieuwe) software voor projectmanagement vraagt om een goede voorbereiding. We hebben 7 tips voor je op een rij gezet.Lees meer ›
Wij vinden het belangrijk, dat je als organisatie kiest voor de licentievorm die bij je past. Met de Microsoft cloud licentie checklist kun je dit zelf bepalen.Lees meer ›
Hoe zorg je ervoor dat je prettig en veilig kunt (samen)werken met Microsoft Teams? Advantive heeft 12 tips voor je op een rij gezet.Lees meer ›