1 juli 2016

Innovatie in het onderwijs: 5 aandachtspunten voor IT

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Onderwijsinstellingen moeten de nieuwe technologie niet alleen weten te omarmen, maar ook over kunnen brengen op hun studenten. Zij moeten immers na het afronden van hun opleiding succesvol verder kunnen studeren en/of aan de slag kunnen in onze digitale maatschappij. Maar hoe maakt u als onderwijsinstelling nu slimme keuzes? In deze blog wijs ik u op vijf aandachtspunten voor IT innovatie in het onderwijs.

1. Uw IT-architectuur als basis voor innovatie in het onderwijs

Voor vrijwel alles geldt dat er een goede, stabiele basis nodig is om innovatie te kunnen realiseren. Dit geldt ook voor uw IT-architectuur. Docenten en studenten werken en studeren steeds meer digitaal, online en in de cloud. Ook worden er diverse devices gebruikt, zoals laptops, tablets en smartphones. Dit vraagt om de juiste IT-voorzieningen, waarbij voldoende aandacht is voor beschikbaarheid, veiligheid en privacy. Denk hierbij aan wifi in de school, digitale toegang tot digiborden en printers, het kunnen werken en kunnen benaderen van digitale leeromgevingen op ieder device en/of vanuit thuis, et cetera. De kunst is om hierbij continu de juiste afweging tussen mogelijkheden en kosten te maken, zodat u kunt innoveren passend binnen uw budget.

2. IT als katalysator voor meer samenwerking

Technologische ontwikkelingen vragen om een slimme inzet van IT, waarbij onderwijsinstellingen en studenten kunnen profiteren van de (nieuwe) mogelijkheden. In het IT-landschap vindt er een duidelijke verschuiving van zenden naar interactie plaats. Door de juiste inzet van IT is het eenvoudig om online samenwerking, kennisdeling en interactieve communicatie te realiseren. Daarnaast maken onderwijsinstellingen het voor studenten mogelijk om onderwijsoverstijgend te studeren. Er vindt steeds meer uitwisseling en samenwerking tussen verschillende onderwijsinstellingen plaats. IT speelt hierbij een grote rol om deze samenwerking te faciliteren en bijvoorbeeld gastdocenten van waar ook ter wereld colleges te laten geven.

3. Aansluiting vinden bij studenten

Het gebruik van eigen devices wordt in steeds grote mate door onderwijsinstellingen toegestaan. Dit is vaak een pluspunt voor studenten. Door het ‘bring your own device’-principe, digitale leer- en werkomgevingen, self services en multimedia sluit het onderwijs steeds beter aan bij de belevingswereld van studenten. Onderwijsinstellingen beschikken hierdoor over een schat aan data ook van studenten. Het is belangrijk dat de privacy, integriteit en openbaarheid van deze gegevens wordt gewaarborgd. Dit is en blijft een belangrijk aandachtspunt.

4. Mobile device management

Binnen het onderwijs wordt er van diverse applicaties gebruikgemaakt. Dit geldt zowel voor de organisatie in het algemeen als voor docenten en studenten. Werkplekken worden steeds flexibeler. Bovendien kunnen applicaties en gegevens door cloudcomputing steeds eenvoudiger altijd en overal via een mobiel device worden geraadpleegd. De vraag is hoe gaat u als onderwijsinstelling met mobile device management om? Hierbij moet ook aandacht worden besteed aan belangrijke onderwerpen, zoals privacy, security, beheer, eisen, bruikbaarheid en (licentie)kosten.

5. Inzet van apps

Apps maken het voor docenten en studenten eenvoudiger en leuker om te leren en te werken. Via apps hebben docenten en studenten via hun smartphone direct toegang tot de voor hen relevante gegevens. Met de inzet van apps wordt het eenvoudiger om studenten te bereiken, innovatie in het onderwijs te realiseren en efficiënter te werken.

REACTIES

Nog geen reacties

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd

Meer inspiratie
In deze blog maak je kennis met Azure Information Protection en lees je hoe je Office 365 documenten met gevoelige informatie beter kunt beveiligen.Lees meer ›
Kies je voor SharePoint, dan krijg je automatisch een veelvoud aan mogelijkheden cadeau. Hoe zorg je er nu voor dat SharePoint jouw twaalfde man wordt?Lees meer ›
Hoe zorg je ervoor dat je prettig en veilig kunt (samen)werken met Microsoft Teams? Advantive heeft 9 tips voor je op een rij gezet.Lees meer ›