Wat is er nieuw in Office 365? – najaar/winter 2018 update

Office 365 is een platform dat continu innoveert en verder uitbreidt. Het is vrijwel onmogelijk om alle updates bij te houden. Wat is er nieuw in Office 365? Daarmee gaan wij je helpen. We delen op regelmatige basis de belangrijkste highlights in een Office 365 update met je.

Wat is nieuw in Microsoft Teams?

In Microsoft Teams kun je voortaan uitzonderingen instellen op je Niet storen-status. Dit betekent dat je je status kunt wijzigen en met prioritering kunt aangeven voor wie je wel bereikbaar bent. Hierdoor krijg je alleen meldingen van chats, oproepen en @mentions van geprioriteerde mensen. Zo ben je altijd en overal bereikbaar voor bepaalde personen in je organisatie.

De T-bot wordt vervangen door een Help-pagina. Deze Help-pagina vind je links onderaan bij Teams. Het tekent is een vraagteken met een rondje eromheen. Hierna word je naar een webpagina met informatie geleid. Op deze pagina staat informatie over:

  • Aan de slag
  • Teams en kanalen
  • Activiteiten bijhouden
  • Chatten
  • Vergaderingen en gesprekken
  • Bestanden
  • Apps en service

Office 365 Groups maken in Modern SharePoint

SharePoint en Office 365 beheerders kunnen bepalen of gebruikers naast SharePoint teamsites ook welk type sites ze kunnen maken of niet.

Tot voor kort was het maken van Office 365 Groups voor een reeks gebruikers uitgeschakeld, maar deze gebruikers konden alleen ‘klassieke’ SharePoint-teamsites maken. Nu kunnen diezelfde gebruikers zowel moderne SharePoint-teamsites als communicatiesites maken. SharePoint-beheerders en wereldwijde beheerders van Office 365 kunnen de mogelijkheid voor gebruikers inschakelen of uitschakelen om deze SharePoint-teamsites te maken. Ze kunnen ook aangeven welk type sites gebruikers kunnen maken.

De nieuwe sites die gebruikers maken, hebben de moderne gebruikerservaringen voor de startpagina, lijsten, bibliotheken en, als ze niet verbonden zijn met een groep, zullen ze functioneren als een stand-alone siteverzameling.

Microsoft Cloud App Security

Microsoft Cloud App Security is zowel onderdeel van Enterprise Mobility + Security E5 als een op zichzelf staande service. Het controleert elke app op geldende wet- en regelgeving. Hierdoor krijgen klanten waardevolle inzichten, waardoor ze betere beslissingen kunnen nemen over het beheer van cloud-apps in hun organisatie.

Daarnaast biedt Microsoft Cloud App Security:

  1. Controle op naleving van de AVG.
  2. Een overzicht van de huidige security status.
  3. Aanbevelingen over het verbeteren van de beveiligingsaanpak van de organisatie.

Microsoft blijft investeren in de verdere ontwikkeling van Microsoft Cloud App Security.

Vereenvoudigd lint

Een nieuwe functie is het vereenvoudigde lint (ribbon). Dit is een kleinere uitrol van het normale lint. Het laat een enkele rij met functies zien. Het is nog steeds makkelijk uit te breiden, dus je kunt zelf functies toevoegen waardoor je altijd in controle bent. Je kunt het vereenvoudigde lint zelf aan- of uitzetten, waardoor je eenvoudig tussen beide versies kunt switchen.

Vernieuwd SharePoint Admin Center

Het beheren van SharePoint is eenvoudiger gemaakt. SharePoint beheerders kunnen voortaan beter sites met een Office 365 groep beheren. Dit doen ze door het eigendom te beheren, de instellingen voor delen te wijzigen en sites te verwijderen en herstellen. Beheerders kunnen nu gemakkelijker bestaande hubsites beheren en bestaande sites koppelen aan een hubsite. Ook is er een aantal verbeteringen op hetgebied van beveiliging en compliance doorgevoerd. Denk hierbij aan het toegangscontrolebeleid voor niet-beheerde of niet-compatibele devices, het niet-actief uitloggen van een sessie en de mogelijkheid om toegang tot bekende IP-adressen te beperken of toe te staan.

Meer weten over de nieuwe Office 365 opties?

Wil je weten wat de nieuwe mogelijkheden zijn voor jouw gebruikers en wat dit voor jouw organisatie kan betekenen? Laat het ons weten! Wij delen graag onze ervaringen met je.

Maak een afspraak

Meer nieuws
Office 365 is een platform dat continu innoveert en verder uitbreidt. In deze Office 365 update aandacht voor de nieuwe mogelijkheden.Lees meer ›
Advantive collega Erwin Verlinden de Valo Contributor Hero of the Year Award ontvangen. Deze award heeft hij gekregen voor zijn betrokkenheid bij Valo Intranet.Lees meer ›
Jan Groenen, algemeen directeur van Advantive, draagt per 1 september 2019 het stokje over aan Joep Fijen en Willemjan van Laarhoven. Beide directieleden nemen de algemene directietaken van Jan over. Jan blijft als adviseur aan Advantive verbonden.Lees meer ›