Maak kennis met myASML

Advantive ASML

Op 22 maart 2016 vond Hét Limburgs ICT-Event 2016 plaats. Tijdens het Advantive ochtendprogramma sprak Paul Leemans, Senior Collaboration Manager bij ASML, over de implementatie van de intranet oplossing myASML en over de samenwerking met Advantive.

Wij hebben Paul Leemans een aantal vragen gesteld over de aanpak, implementatie en toekomstplannen voor myASML: de nieuwe intranetoplossing van ASML.

1. Waarom is er voor een nieuwe intranet oplossing gekozen?

“Het oude intranet was verouderd en de tijden zijn veranderd. Tegenwoordig willen medewerkers zelf bepalen wat ze lezen. Het intranet moet relevanter worden. Bovendien is er al even een trend gaande, waarin communicatie, collaboratie, en social overlappen en dus sterker geïntegreerd dienen te worden. Dit vraagt om een nieuw en gepersonaliseerd intranet waar medewerkers de ruimte krijgen om op basis van eigen interesses en selecties te bepalen wat ze lezen. Daarnaast moet het nieuwe intranet de business toegevoegde waarde bieden. Denk aan het ondersteunen van efficiënter (samen)werken en het vereenvoudigen van kennisdeling en -borging binnen ASML. Maar ook directe integratie van werkgerelateerde elementen.”

2. Hoe zag het project er in grote lijnen uit?

“We hebben allereerst een ontwerp laten maken voor het intranet. Het ontwerp hebben wij bij een delegatie uit de organisatie getoetst (usability test) en op basis van hun feedback geoptimaliseerd. Door het gebruik van een gevisualiseerd ontwerp raakte de business overtuigd. Vervolgens heeft Advantive de core omgeving voor het intranet gebouwd. Hierbij kun je denken aan het bouwen van de master pages, setup en templates. Een groot deel van de apps hebben we middels co-creatie met Advantive ontwikkeld. Op dit moment draait myASML on-premises. Er is al wel voor gezorgd dat myASML toekomstbestendig is door Cloud ready en op basis van responsive design te bouwen. Hierdoor sluit het volledig aan bij de IT-visie van ASML. Ook zijn wij hiermee voorbereid voor een snellere en eenvoudigere overgang naar Office 365.”

3. Wat is de toegevoegde waarde van myASML?

“myASML is een gebruiksvriendelijke intranetoplossing, die de medewerker centraal stelt. Via myASML hebben medewerkers snel toegang tot de voor hen interessante en relevante content. De homepage stelt een medewerker zelf samen op basis van eigen interesses. myASML is geïntegreerd met social media en Yammer. Je kunt hierdoor reageren op artikelen en zien wat collega’s interessant vinden. Ook kunnen medewerkers elkaar eenvoudig op basis van bijvoorbeeld naam, functie of expertise vinden. Door het gebruik van apps bepalen medewerkers zelf welke apps voor hen interessant zijn. Dit zijn werkgerelateerde apps, zoals My News, My Collaboration Sites, My Applications, maar ook apps als World Clock, Stock Ticker en Daily Dilbert. myASML draagt bij aan een nieuwe manier van efficiënter en persoonlijker (samen)werken. Iedere medewerker heeft met myASML een eigen, gepersonaliseerde digitale werkplek.”

4. Hoe wordt myASML door de gebruikers ervaren?

“myASML wordt wereldwijd door 17.000 medewerkers gebruikt. Het is het browser opstartscherm van iedere medewerker. Een goed deel van de organisatie heeft zijn myASML al in meer of mindere mate gepersonaliseerd; de andere medewerkers laten we onder andere via e-learning en video’s de mogelijkheden van myASML zien, zodat ook zij optimaal van de nieuwe mogelijkheden kunnen profiteren.”

5. myASML heeft al twee internationale awards gewonnen. Wat betekent dit voor de organisatie?

“Het winnen van de awards is uiteraard voor ons de kers op de taart. We wisten in de Collaborative Enterprise Cup 2015 in Berlijn twee prijzen in de wacht te slepen. We wonnen de audience award in de categorie ‘Best integration of communication and collaboration / Homepage excellence’. Daarnaast wonnen we de overall jury award, die over alle categorieën ging. Het intranet werd vooral geprezen om de mensgerichte benadering, de integratie van de verschillende aspecten op het gebied van samenwerking en het feit dat het de complexiteit van SharePoint voor eindgebruikers verbergt. Dit heeft ons intern geholpen om myASML nog beter op de kaart te zetten. Extern levert het een bijdrage aan de recruitment van nieuwe collega’s.”

6. Hoe ervaart u de samenwerking met Advantive?

“Advantive onderscheidt zich door zijn expertise en visie op ICT-gebied. De organisatie en haar medewerkers zijn flexibel en servicegericht. De kracht van Advantive is, dat de organisatie en haar medewerkers snel kunnen schakelen. We hebben een volwaardig partnership. Regelmatig sparren we samen op ICT-gebied. Het is altijd bijzonder prettig samenwerken met Advantive.”

7. Wat zijn de toekomstplannen voor myASML?

“myASML zal in de toekomst een nog belangrijkere rol in de ASML-organisatie innemen. Het biedt het een goede basis om de business toegevoegde waarde te kunnen bieden door de integratie met apps. Hiermee kunnen we eenvoudig op vragen vanuit de business inspelen. Daarnaast is myASML klaar voor de Cloud en Office 365 en heeft een het responsive design. myASML is hierdoor in de toekomst ook toegankelijk via smartphones en tablets. Momenteel loopt er een mobile pilot met myASML. We zullen myASML steeds verder ontwikkelen en (nieuwe) functionaliteit steeds beter op het primaire proces van de business aan laten sluiten.”

Meer klanten aan het woord
AOC Aliancys vertelt over de samenwerking met Advantive, de keuze voor Office 365 als samenwerkings-/communicatieplatform en de geo tenant-to-tenant en Office 365 migratie.Lees meer ›
OCI Nitrogen is in Europa één van de marktleiders in kunstmest. Engeline Snijders, Teamlead Enterprise Content Management bij OCI Nitrogen, vertelt over de samenwerking met Advantive, de transitie naar de cloud en de keuze voor Valo Intranet.Lees meer ›
Hoe maakt Advantive het verschil voor woningcorporaties? Onze klant Woonbedrijf vertelt over de rol van IT binnen Woonbedrijf en over de samenwerking met Advantive. Lees meer ›