Samenwerking LIOF en Advantive

LIOF is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Limburg. De organisatie is er voor elke Limburgse MKB’er met een innovatief idee, een businessplan of een financieringsvraag, én voor ondernemers die zich in Limburg willen vestigen. Alles wat LIOF doet, doet LIOF om de BV Limburg, en daarmee Limburg als geheel, economisch tot een succes te maken. Wie iets wil bereiken, krijgt van LIOF kennis, een diepgeworteld netwerk en kapitaal. Met elke individuele ondernemer stelt de organisatie samen de optimale mix van instrumenten vast.

LIOF is uniek in Limburg

Henk Vroemen, Investmentmanager bij LIOF, over LIOF: “LIOF is uniek in Limburg. Geen enkele andere partij staat ondernemers in de volle breedte bij. Met het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Limburg als aandeelhouders treedt LIOF op als onafhankelijke uitvoerder van het nationaal en provinciaal economisch beleid.”

Henk Vroemen en Joris Devies zijn binnen LIOF op dit moment belast met de formulering en implementatie van de nieuwe koers op ICT-gebied. Joris Devies is door LIOF ingehuurd. Zij vertellen over de rol van ICT binnen LIOF en over de onlangs gemaakte overstap naar de cloud en Office 365.

Rol van ICT

Henk Vroemen: “ICT is essentieel voor een organisatie als LIOF. Om Limburgse bedrijven bij te staan is goede documentatie wezenlijk, evenals de onderlinge communicatie. Ook moeten ‘onze’ bedrijven erop kunnen vertrouwen dat hun data veilig is bij ons. Dat is een wezenlijk onderdeel van het LIOF-beleid.”

“LIOF werkt met overheidsgeld. Dat geld is van ons allemaal. Een goede, transparante verantwoording over wat we hebben gedaan en (gaan) doen, en met welk financieel resultaat, vraagt om adequate ICT die onze processen ondersteunt en ons helpt efficiënt te werken”, vervolgt Henk Vroemen.

Samenwerking met Advantive

“LIOF werkte met een verouderde ICT-omgeving en is gestart met ‘in the cloud’ werken. De introductie van Office 365 was hierin een eerste stap. Uit diverse offerte-aanvragen is Advantive als samenwerkingspartij voor Office 365 gekozen. De samenwerking met Advantive loopt heel goed”, zegt Joris Devies.

Joris Devies: “Advantive was een deskundig partner in dit traject die altijd en op een flexibele wijze bereikbaar was en meedacht. Advantive was altijd duidelijk in wat wel en niet kon en hoe zaken aangepakt moesten worden.”

Download het volledige referentieverhaal van LIOF (pdf)

 

 

Meer klanten aan het woord
Advantive klant ASML vertelt over hun nieuwe intranet oplossing myASML over de aanpak, de implementatie en de samenwerking met Advantive.Lees meer ›
AB Werkt vertelt over de samenwerking met Advantive en over de keuze voor Valo Intranet als nieuwe intranetoplossing.Lees meer ›
VISTA college vertelt over de samenwerking met Advantive, de keuze voor Modern SharePoint als intranet en de toegevoegde waarde voor het onderwijs.Lees meer ›