Microsoft Teams voor het onderwijs

De manier van lesgeven is in korte tijd enorm veranderd. Docenten, studenten, onderwijsondersteunend personeel én ouders maken steeds intensiever gebruik van Microsoft Teams. De volgende stap is het faciliteren van hybride onderwijs. Hoe pak je dit als onderwijsinstelling aan? En hoe helpt Microsoft Teams je hierbij?

De voordelen van Microsoft Teams voor hybride onderwijs:

 • Studenten zijn altijd op de hoogte van opdrachten, aankondigingen en cijfers.
 • Klassengesprekken kunnen ook buiten de klas plaatsvinden.
 • Het volgen van lessen vanuit huis bij ziekte/afwezigheid.
 • Ondersteuning lesprogramma gastdocenten.
 • Docenten hebben een centrale plek voor het bedenken/beoordelen van opdrachten.
 • Studenten kunnen hun cijfers en opdrachten bijhouden.
 • Uitgebreide functies ter ondersteuning van het dagelijkse onderwijs, examens en toetsen.
 • Flexibele ondersteuning voor het hybride werken voor docenten en onderwijsondersteunend personeel.

Mogelijkheden Microsoft Teams voor het hybride onderwijs

Microsoft Teams biedt onderwijsinstellingen een centrale plek voor het geven van hybride onderwijs. De combinatie van fysiek en online onderwijs is voor menig school een krachtige combinatie. Studenten die de les niet fysiek kunnen volgen, lopen op deze manier geen onderwijsachterstand op. Bovendien zijn sommige lessen uitermate geschikt om online te geven. Daarnaast is Microsoft Teams een handige tool, die docenten kunnen inzetten voor samenwerkend leren.

Dankzij de integratiemogelijkheden met schoolsystemen en andere applicaties biedt Microsoft Teams je gehele organisatie uitgebreide ondersteuning voor hun dagelijkse werkzaamheden. Ook nu we weer fysiek les mogen geven, is Microsoft Teams onmisbaar. Het maakt het onderwijs efficiënter, innovatiever én leuker!

Microsoft Teams voor het onderwijs

Microsoft Teams voor het onderwijs sluit volledig aan op de dagelijkse werkzaamheden van docenten, studenten en ondersteuning. Microsoft Teams biedt onderwijsinstellingen vier basistemplates voor het aanmaken van teams:

Les

Dit template ondersteunt docenten en leerlingen/studenten om samen te werken aan projecten, opdrachten en meer. Binnen dit team is het onder andere mogelijk om:

 • Opdracht met studenten te delen, te volgen en na te kijken.
 • Cijfers bij te houden.
 • Samen te werken en te communiceren.
 • Aankondigingen en nieuws te delen.
 • Toetsen en polls beheren.
 • Samenwerkend leren te faciliteren.
 • Hybride les te geven.
 • Gastsprekers online uit te nodigen.


Professional Learning Community

Dit template is ontwikkeld voor docenten die samenwerken binnen een Professional Learning Community. Dankzij de integratie met o.a. onderwijssystemen, Power BI en Planner maakt het de werkdag en onderlinge samenwerking nog efficiënter en innovatiever. Het biedt docenten uitgebreide ondersteuning voor:

 • Samenwerken aan projecten.
 • Het delen van aankondigingen en nieuws.
 • Het delen van werk en documenten.
 • Online vergaderen, bellen en chatten.
 • Samenwerken in kleinere groepen.
 • Het verder verbeteren van het onderwijs.


Personeel

Dit template ondersteunt onderwijsondersteunend personeel, management en docenten op administratief en organisatorisch vlak. Het biedt uitgebreide ondersteuning voor:

 • Het delen van ideeën, informatie en rapportages.
 • Samenwerken aan initiatieven, beleid en projecten.
 • Monitoren van doelstellingen en ontwikkelingen.
 • Samenwerken in kleinere groepen.
 • Online vergaderen, bellen en chatten.
 • Hybride en online vergaderen.


Overig

Dit template is ontwikkeld voor leerlingen/studenten en docenten/onderwijsondersteunend personeel die samenwerken in interessegroepen en aan naschoolse activiteiten. Het biedt ondersteuning:

 • Het delen van ideeën, informatie en nieuws.
 • Samenwerken aan activiteiten en projecten.
 • Samenwerken in kleinere groepen.
 • Online vergaderen, bellen en chatten.
 • Hybride en online vergaderen.

 

Daarnaast is het mogelijk om custom templates te maken die hergebruikt kunnen worden voor nieuwe Teams.

Een goede inrichting van Microsoft Teams voor het onderwijs

Binnen veel organisaties en onderwijsinstellingen is Microsoft Teams relatief snel geïmplementeerd. Vaak is er onvoldoende aandacht besteed aan het maken van afspraken en spelregels (governance) voor het gebruik van Microsoft Teams. Ook is de inrichting niet altijd even optimaal en/of veilig. Dit kan leiden tot de volgende risico’s:

 • Docenten kunnen niet prettig lesgeven met Microsoft Teams.
 • Informatie is lastig te vinden.
 • De kansen op datalekken en security incidenten neemt toe.
 • De mogelijkheden van Microsoft Teams worden niet optimaal benut.


Advantive helpt onderwijsinstellingen om Microsoft Teams prettig, veilig en beheersbaar in te richten. Ook kunnen we de huidige inrichting voor je controleren en optimaliseren. Daarnaast kun je bij ons terecht voor:

 • Een passend governance beleid.
 • Goede en veilige inrichting van Microsoft Teams.
 • Integratie Microsoft Teams met diverse onderwijs apps.
 • Snelle implementatie van Microsoft Teams.
 • Beheer, beveiliging en monitoring van Microsoft Teams.
 • Uitleg en training voor ICT-medewerkers, docenten, studenten en personeel.

Direct meer weten?

Advantive ondersteunt dagelijks onderwijsinstellingen op Microsoft gebied. Wil je weten hoe je Microsoft Teams nog slimmer en veiliger kunt gebruiken binnen jouw organisatie? Wil je weten hoe je nog slimmer hybride onderwijs kunt geven? Laat het ons weten. We delen graag onze adviezen en tips met je.

Wat doen we nog meer?

Modern datacenter

Modern datacenter

Een modern datacenter in Microsoft Azure biedt je maximale flexibiliteit, schaalbaarheid en veiligheid.

Oplossingen

onze oplossingen

Maak kennis met de innovatiekracht en toegevoegde waarde van de Microsoft cloud voor jouw organisatie.

Moderne werkplek

Online vergaderen met Microsoft Teams

De moderne werkplek faciliteert prettig en veilig (samen)werken vanuit huis, op kantoor en onderweg.