Informatiemanagement

Door de snelle (technologische) ontwikkelingen blijft de hoeveelheid informatie binnen organisaties toenemen. Steeds meer organisaties worstelen dan ook met de hoeveelheid data, applicaties en processen binnen hun organisatie. Daarnaast zijn we de afgelopen maanden in sneltreinvaart gewend geraakt om vanuit huis te werken. De vraag naar goede informatievoorziening is hierdoor nog crucialer geworden. Advantive helpt je organisatie om grip te krijgen op informatie en deze toegankelijk te maken voor je medewerkers.

Voordelen

 • Uniforme informatievoorziening (single point of truth)
 • Informatie en kennis is beter en sneller toegankelijk
 • Betere en snellere besluitvorming en samenwerking
 • Beschermen (bedrijfs)gegevens en IP
 • Risicobeheersing
 • Eenvoudig naleven van wet- en regelgeving
 • Optimalisatie bedrijfs- en werkprocessen
 • Vergroten innovatiekracht en wendbaarheid organisatie

Wat is informatiemanagement?

Bedrijven beschikken over steeds grotere hoeveelheden ongestructureerde en gestructureerde data. Door betekenis aan deze data te geven, transformeren we deze data in waardevolle informatie. Op basis van de juiste informatie kunnen organisaties de juiste keuzes maken, besluiten nemen en gerichte acties uitvoeren.

Informatiemanagement speelt een belangrijke rol in je bedrijfsvoering. Het zorgt ervoor dat de juiste informatie de juiste plek/locatie en de juiste doelgroep op het juiste moment bereikt met inachtneming van het juiste (security)beleid. Hierdoor kunnen organisaties adequaat inspelen op nieuwe ontwikkelingen en veranderingen.

Informatie uitdagingen

Iedere organisatie heeft haar eigen informatiebehoefte. Toch zien we dat veel bedrijven vaak staan voor de volgende uitdagingen:

 • Hoe zorg ik dat informatie en kennis beter en sneller wordt gevonden?
 • Hoe zorg ik voor relevante en tijdige informatievoorziening naar medewerkers, klanten en relaties?
 • Waar is mijn informatie opgeslagen?
 • Is mijn data goed beveiligd?
 • Kunnen we informatie slimmer met elkaar delen?
 • Hoe houden we grip op alle data?

Informatiemanagement biedt organisaties een solide basis om alle deze uitdagingen om te buigen in kansen. Het draagt direct bij aan de wendbaarheid en innovatiekracht van je organisatie én medewerkers.

Stappenplan informatiemanagement

Advantive helpt organisaties in 7 heldere stappen om informatiemanagement uitdagingen succesvol aan te pakken:

1. Projectinitiatie
Als eerste stap stellen we een projectteam informatiemanagement samen. Eén van de belangrijkste rollen van het projectteam is het creëren van draagvlak en betrokkenheid bij informatiemanagement op de werkvloer.

2. Visiedocument
In deze fase maken we inzichtelijk wat de digitale volwassenheid is van je organisatie. Samen geven we in een visiedocument weer hoe we informatiemanagement binnen je organisatie gaan vormgeven, wat je ermee wilt bereiken, hoe we efficiënter informatie kunnen delen en wat hierbij van de medewerkers wordt verwacht.

3. Inventarisatie data
In deze fase vindt er een uitgebreide inventarisatie van alle data plaats.

4. Informatiebeleid
Op basis van het visiedocument en de data-inventarisatie bepalen we het informatiebeleid voor je organisatie. In dit beleid leggen we zowel op functioneel als technisch vlak de kaders voor informatiemanagement vast. Het geeft een helder beeld hoe je organisatie op operationeel, tactisch en strategisch niveau met informatie omgaat. Het informatiebeleid helpt je organisatie om processen en de inzet van ICT verder te verbeteren.

5. Procesoptimalisatie
Op basis van het informatiebeleid maken we inzichtelijk welke processen binnen de organisatie gedigitaliseerd en/of verder geoptimaliseerd kunnen worden. Hiermee zorgen we ervoor dat de informatievoorziening nog verder wordt verbeterd.

6. Bewustwording medewerkers
In deze fase delen we het informatiebeleid met de medewerkers. Focus ligt hierbij op het bewust maken van de voordelen van een goede en relevante informatievoorziening voor hun dagelijkse werk,

7. Beheer & optimalisatie
Informatiemanagement blijft continu om aandacht vragen. Je wilt immers als organisatie grip blijven houden op data, terwijl de techniek continu verandert. Denk hierbij aan de introductie van nieuwe functionaliteiten binnen Office 365, die default aan worden gezet en kunnen leiden tot een datalek. In deze fase beheren, monitoren en beveiligen we de data.

Wat is jouw informatiemanagement uitdaging?

Onze consultants hebben de afgelopen jaren voor diverse opdrachtgevers (complexe) vraagstukken mogen oplossen. We bieden je uitgebreide ondersteuning voor:

 • Inspiratiesessies optimalisatie informatiemanagement
 • Projectbegeleiding informatiemanagement
 • Optimaliseren en digitaliseren van bedrijfs- en informatieprocessen
 • Het optimaliseren en integreren van het applicatielandschap
 • Het vormgeven van de informatiearchitectuur
 • Het vormgeven van informatiemanagement visiedocument
 • Het vormgeven van een governance beleid
 • Het vormgeven van informatiebeleid
 • Adoptie- en trainingsprogramma’s informatiemanagement voor medewerkers

Direct meer weten?

Wil je meer weten over informatiemanagement en/of wil je aan de slag met jouw uitdagingen? Laat het ons weten. Onze consultants bieden je graag de gewenste ondersteuning.

Meer informatie

Wat doen we nog meer op Microsoft gebied?
Microsoft System Center biedt je een uitgebreide suite voor datacenterbeheer. Hierdoor kun je op een flexibele en kosteneffectieve manier applicatie-, virtualisatie- en werkplekbeheer uitvoeren.Lees meer ›
Microsoft Teams biedt je de gewenste ondersteuning en tools om succesvol samen te werken, kennis te delen, te communiceren en te vergaderen. Met Microsoft Teams realiseer je een moderne werkplek voor je organisatie.Lees meer ›
SharePoint ondersteunt de nieuwe manier van samenwerken. De mogelijkheden zijn enorm; Advantive helpt je de juiste keuzes te maken om SharePoint succesvol(ler) in te kunnen zetten binnen jouw organisatie.Lees meer ›