Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Advantive hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. We vinden het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen. Duurzaamheid is dan ook een belangrijk component in onze bedrijfsvoering. We hanteren hiervoor de Triple-P benadering en creëren een goede balans tussen people, planet en profit & prosperity. Onze collega’s spelen hier zelf ook een belangrijke rol in. Immers, samen maken we het verschil voor elkaar, het milieu en onze organisatie.

Er is voor ons niets mooier dan het realiseren van toegevoegde waarde met ICT voor onze opdrachtgevers. Daar zijn onze collega’s iedere dag mee bezig. We streven, in nauwe samenwerking met onze klanten en partners, naar het realiseren van duurzame, klimaatneutrale en toekomstbestendige oplossingen. Dankzij onze uitgebreide kennis, ervaring en onze manier van werken maken we daadwerkelijk in positieve zin het verschil.

Duurzame dienstverlening

Steeds vaker wordt duurzaamheid als een belangrijk criterium beschouwd bij de realisatie van (nieuwe) ICT-oplossingen en -omgeving. Advantive houdt hierbij al vanaf de ontwerpfase rekening. Hierbij kijken we niet alleen naar het energieverbruik, maar ook naar het toepassen van nieuwe, zuinige cloud technologieën. We én onze relaties maken gebruiken van de energiezuinige Microsoft Cloud.

Met onze duurzame dienstverlening bereiden we onze opdrachtgevers beter voor op de toekomst, realiseren we kostenbesparingen en zorgen we voor meer flexibiliteit. We zijn trots op waar we nu staan en we hebben grote ambities voor de toekomst. Ons primaire doel is om onze CO2 footprint te minimaliseren en te compenseren. Ook willen wij onze complete dienstverleningsketenuitstoot minimaliseren, waarbij onze klanten de optie hebben om hun ICT-uitstoot te compenseren. Dit doen wij in nauwe samenwerking met het Limburgs Landschap. Sinds 2021 is Advantive donateur van het Limburgs Landschap en leveren we een belangrijke bijdrage aan de realisatie van nieuwe natuur.

Duurzame relaties

Advantive is altijd op zoek naar duurzame en langdurige relaties. Of het nu gaat om collega’s, klanten of partners. We vinden het fijn als mensen kiezen om voor en met ons (samen) te werken. We zijn trots op onze collega’s, klanten en partners. Onze relaties zijn duurzaam, gelijkwaardig, open en constructief. Collega’s bieden we een prettige werkomgeving waar ze zich thuis voelen en worden gewaardeerd. Daarnaast helpen we onze collega’s, opdrachtgevers en partners bij het verwezenlijken van hun ambities en dromen.

Investeren in onderwijs

We vinden het belangrijk om de jeugd al in een vroeg stadium te inspireren. We bieden hiervoor stageplaatsen, verzorgen gastcolleges en investeren in onderwijsontwikkelingen.

Advantive  is de komende vier jaar partner van het Limburgse onderwijsproject Digiwise. Dit project is geïnitieerd door VISTA college en Gilde Opleidingen. Het doel van Digiwise is om toekomstbestendig mbo-ICT-onderwijs te realiseren door het onderwijs dichterbij het bedrijfsleven te brengen, een sterkere positie in de maatschappij te geven en onderwijskundig een solidere basis te bieden. Samen bereiden we studenten en medewerkers voor op de toekomst, waarin we steeds digitaler denken, leren en werken. Dit doen we onder andere door mee te denken over de onderwijsplannen, het verzorgen van gastcolleges en het trainen van leraren.

Investeren in de toekomst

Advantive investeert op meerdere vlakken in de toekomst. Bij Advantive worden medewerkers gestimuleerd om hun talenten optimaal te benutten en uitgedaagd om hun ambities waar te maken. Advantive is volledig thuis op Microsoft gebied. Onze kennis delen we graag met onze klanten en partners.

Daarnaast vinden we het belangrijk om aandacht te geven aan organisaties die onze steun meer dan goed kunnen gebruiken. In 2020 hebben we een bijdrage geleverd aan het Alzheimercenter Amsterdam, VISTA college Horeca en de Voedselbank in Landgraaf.

Meer informatie

 

Advantive hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. We vinden het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen. Duurzaamheid is dan ook een belangrijk component in onze bedrijfsvoering. We hanteren hiervoor de Triple-P benadering en creëren een goede balans tussen people, planet en profit & prosperity. Lees meer ›