Stappenplan datawarehouse: van KPI naar inzicht

(Bedrijfs)data geeft je waardevolle informatie voor je bedrijfsvoering, mits je deze data inzichtelijk weet te maken. Een datawarehouse biedt je een belangrijke basis voor het realiseren van datagedreven inzichten. In deze blog laten we je zien hoe je in zes stappen een succesvol datawarehouse realiseert.

1. Doelstellingen bepalen

Als eerste stap is het belangrijk om de doelstellingen van je organisatie te bepalen. Deze doelstellingen vertaal je vervolgens in datadoelstellingen. Wat zijn je (bedrijfs)doelstellingen voor de korte en lange termijn en hoe vertaal je deze in KPI’s? Welke inzichten heb je nodig om gericht te kunnen sturen en de juiste keuzes te kunnen maken?

2. Gegevensbronnen inventariseren

Op basis van de (data)doelstellingen bepaal je welke gegevensbronnen je nodig hebt en welke data ontsloten moet worden. Welke gegevensbronnen heb je al en welke heb je nog nodig? Bevinden deze bronnen zich in de cloud of on premises? Is de data betrouwbaar en kwalitatief goed? Bevat de data (privacy)gevoelige gegevens? Houd rekening met geldende wet- en regelgeving, zoals de AVG. Vervolgens is het belangrijk om de connectiviteit van de bronnen te analyseren. Ook is het belangrijk om tijdens deze fase met applicatiebeheerders je plannen en wensen goed af te stemmen.

3. Realisatie datawarehouse

Vervolgens start je met het bepalen van de architectuur van je datawarehouse. Op basis van de architectuur bouw je je datawarehouse. We adviseren je om te werken met een zogenoemde ‘staging database’, waarbinnen je op basis van ETL-processen alle data verzamelt, combineert en ontsluit. Het voordeel van een staging database is dat je je de gegevensbronnen / applicaties niet direct hoeft te belasten en de performance goed blijft. We kiezen er zelf voor om de staging database in Microsoft Azure (in de Microsoft cloud) te bouwen, vanwege de schaalbaarheid, flexibiliteit en de hoge security standaarden.

Daarnaast is ons advies om te werken met zogenoemde ‘calculated fields’ in je datawarehouse voor het maken van berekeningen. Hiermee kun je eenvoudig verschillende databronnen combineren, verbanden leggen en berekeningen maken. Bijkomend voordeel is dat de performance van je ICT-omgeving goed blijft.

4. Datavalidatie

Data uit verschillende bronsystemen worden nu via ETL-processen naar het datawarehouse gestuurd. Alle berekeningen voor het weergeven van de gewenste KPI’s / rapportages kunnen nu plaatsvinden. Het is belangrijk om deze data te laten valideren door de applicatieverantwoordelijke binnen je organisatie. Deze fase van het project is het meest tijdrovend, maar wel van essentieel belang. Je moet als organisatie immers kunnen vertrouwen op de data en de rapportages.

5. Visualisatie van data

Op basis van KPI’s kun je nu dashboards voor de afdelingen en medewerkers binnen je organisatie (laten) maken. We zijn zelf erg enthousiast over de kracht van Power BI. Met deze business intelligence oplossing van Microsoft vertaal je data in waardevolle inzichten. Tevens biedt het je de mogelijkheid om trends en ontwikkelingen inzichtelijk te maken. Het geeft je grip op je organisatie en het helpt je om slimme strategische keuzes te kunnen maken.

Ons advies is om op basis van 1 of 2 KPI’s te starten met een Proof of Concept (PoC). Het mooie van de huidige technologie is dat je medewerkers in relatief korte tijd de toegevoegde waarde van Power BI kunt laten ervaren.

6. Beheer en optimalisatie

De datawarehouse-omgeving is een belangrijk onderdeel van de informatievoorziening naar je organisatie. Het is belangrijk om de kwaliteit, performance, beschikbaarheid en veiligheid te bewaken. Daarnaast is je organisatie continu in beweging. Dit heeft weer impact op de benodigde informatievoorziening. Je datawarehouse-omgeving moet hierop aan blijven sluiten. Is het nodig om nieuwe bronnen aan je datawarehouse toe te voegen om dit te kunnen realiseren? Sluiten je huidige datadoelstellingen nog aan bij de gewenste informatievoorziening?
Ook gaan technologische ontwikkelingen, met name ook op BI-vlak, enorm snel. Denk aan datamining, datascience, IoT en kunstmatige intelligentie. De datawarehouse-omgeving vraagt dan ook om proactief beheer en continue optimalisatie. De keuze is dan ook: ga je dit in huis doen of uitbesteden?

Direct meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Laat het ons weten. We delen graag onze ervaringen en tips met je.

Wat doen we nog meer?

Modern datacenter

Modern datacenter

Een modern datacenter in Microsoft Azure biedt je maximale flexibiliteit, schaalbaarheid en veiligheid.

Oplossingen

onze oplossingen

Maak kennis met de innovatiekracht en toegevoegde waarde van de Microsoft cloud voor jouw organisatie.

Moderne werkplek

Online vergaderen met Microsoft Teams

De moderne werkplek faciliteert prettig en veilig (samen)werken vanuit huis, op kantoor en onderweg.