Aan de slag met BI in de tuinbouw: benut alle groeikansen voor jouw organisatie

De Nederlandse tuinbouwsector staat wereldwijd bekend om haar innovatieve en duurzame aanpak. Echter, de sector staat ook voor uitdagingen als klimaatverandering, personeelstekorten, ingewikkelde supply chains en het voldoen aan complexe wet- en regelgeving. Daarbij neemt de noodzaak om voortdurend productief én duurzaam te zijn alleen maar toe. Onze BI-collega’s zijn thuis in de tuinbouwsector en delen graag hun kennis en ervaringen met je. In deze blog laten we zien hoe wij tuinbouworganisaties met business intelligence (BI) voorzien van waardevolle inzichten voor hun volledige bedrijfsvoering. Ook delen we onze methodiek met je.

De uitdagingen van traditionele data-analyse

In veel tuinbouwbedrijven is Excel de standaard voor datamanagement en analyse. Hoewel Excel nuttig is voor diverse berekeningen en rapportages, heeft het zijn beperkingen. Rapportages in Excel zijn vaak persoonsgebonden. Kennis en inzicht gaan verloren bij het vertrek van medewerkers. Dit vormt een uitdaging voor het behoud van continuïteit en het efficiënt gebruiken van data binnen de organisatie. Ook is het vaak lastig om de gewenste inzichten te verkrijgen. Steeds meer organisaties maken daarom de overstap naar Power BI, waardoor ze hun data op een gestructureerde, inzichtelijke en strategische manier kunnen benutten. Het delen van rapportages met verschillende afdelingen wordt hiermee ook vereenvoudigd.

Het belang van data-inzichten

Tuinbouwbedrijven beschikken vaak over een schat aan data. Door deze data intelligent te analyseren met Power BI, in plaats van te vertrouwen op traditionele methoden zoals Excel, kunnen organisaties de inzichten verkrijgen die nodig zijn om groeikansen te identificeren en bedrijfsprocessen verder te optimaliseren. BI levert gestandaardiseerde, intelligente inzichten en kan zelfs voorspellingen doen. Dit helpt organisaties om efficiënt met beschikbare middelen om te gaan, het voorspellen van de groei van gewassen en het beheren van de supply chain.

Praktische toepassingen van BI in de tuinbouw

BI biedt tuinbouworganisaties ondersteuning op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Data kan vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden, zoals vanuit het perspectief van een plant, accountmanager of afzetgebied. Enkele praktische toepassingen van BI in de tuinbouwsector zijn:

 • Verbeterde productieplanning: Met BI kunnen tuinbouwbedrijven nauwkeurigere voorspellingen doen over de groei van gewassen. Dit leidt tot optimalisatie van plantcycli en een verhoging van de oogstopbrengsten.
 • Uitvalregistratie en preventie: Door data-analyse kan BI helpen bij het identificeren van patronen in gewasuitval, waardoor preventieve maatregelen genomen kunnen worden om verliezen te minimaliseren.
 • Efficiënte ruimtebenutting: BI stelt tuinbouwbedrijven in staat hun kasruimte optimaal te benutten door geavanceerde ruimteplanning en -beheer. Dit leidt tot een verhoogde productiviteit per vierkante meter.
 • Inkoopoptimalisatie: Door het analyseren van historische inkoop- en verkoopgegevens in combinatie met forecasts, kunnen tuinbouwbedrijven beter voorspellen welke materialen ze nodig hebben, in welke hoeveelheden en op welk moment, waardoor verspilling wordt verminderd en kosten worden bespaard.
 • Supply chain-efficiëntie: Met inzicht in de volledige supply chain, van inkoop tot aflevering bij de klant, kunnen bedrijven logistieke processen optimaliseren, levertijden verkorten, personeel beter plannen en transportkosten verlagen.
 • Geavanceerd verkoopinzicht: BI biedt gedetailleerde analyses van verkooppatronen, klantvoorkeuren en markttrends, waardoor tuinbouwbedrijven hun verkoopstrategieën kunnen afstemmen op de vraag en nieuwe marktkansen kunnen identificeren.
 • Financiële gezondheid en controle: Door realtime toegang tot financiële prestaties, kunnen bedrijven beter budgetteren, forecasten, opbrengstverantwoording inzichtelijk maken, betalingscondities standaardiseren en bewaken, risico’s minimaliseren en investeringen optimaliseren.
 • Monitoring van gezondheid en veiligheid: BI helpt bij het effectief volgen van veiligheidsincidenten en het beoordelen van risico’s, waardoor proactieve maatregelen kunnen worden genomen om de veiligheid op de werkplek te garanderen en verder te verbeteren.
 • Klanttevredenheid en -feedback: Analyse van klantfeedback en klachten biedt waardevolle inzichten voor het verbeteren van producten, diensten en klantenservice.
 • Duurzaam energiebeheer: Door het integreren van data uit klimaatcontrolesystemen en energiemanagementsystemen, samen met externe weergegevens (bijvoorbeeld gegevens van de KNMI), kan BI helpen bij het optimaliseren van energieverbruik en het verminderen van de ecologische voetafdruk.
 • Optimalisatie van personeelsmanagement: Analyse van prestatiegegevens helpt bij het efficiënt inplannen van arbeidskrachten (vast en flexibel), het inzichtelijk maken van indirecte arbeid, het verhogen van de productiviteit, het verlagen van personeelskosten en het verbeteren van medewerkerstevredenheid.

Aan de slag met BI in de tuinbouwsector

De mogelijkheden van BI in de tuinbouwsector zijn veelzijdig. Het is belangrijk om allereerst te bepalen wat jouw organisatie nodig heeft. En daar helpen we je uiteraard bij. Dit doen we op een pragmatische manier. We nemen je mee in onze aanpak:

 1. Kennismaking met jouw organisatie: We starten met een rondleiding door jouw bedrijf, waarbij we gerichte vragen stellen, zoals: “Waarom scan je deze plant en wat registreer je precies?”. Dit helpt ons om jouw organisatie, processen en werkmethoden goed te leren kennen. Vervolgens gaan we in gesprek over jouw bedrijfsstrategie, kansen, uitdagingen en BI-wensen.
 2. Opzetten van een datawarehouse: Indien er al een datawarehouse bestaat, focussen we op optimalisatie; zo niet, dan bouwen we er een. We zorgen ervoor dat dit datawarehouse voldoet aan de hoogste normen van security en privacy. Door integratie met externe bronnen zoals Agriware, klimaatsystemen en urenregistraties, zorgen we voor een complete basis voor datagedreven werken in jouw organisatie.
 3. Ontwikkelen van rapportages: In nauwe samenwerking met de data-eigenaren binnen jouw organisatie, gaan we het gesprek aan om de eerste reeks rapportages te ontwikkelen, gebruikmakend van een agile aanpak.
 4. Testen en optimaliseren: Deze rapportages worden samen met de data-eigenaren getest en waar nodig aangepast, zodat ze perfect aansluiten bij de behoeften. Hierdoor kun je er vrij snel mee aan de slag.
 5. Beheer en beveiliging: Onze collega’s van managed services nemen vervolgens de zorg voor het beheer en de beveiliging van de BI-omgeving op zich, om zo de integriteit en beschikbaarheid van jouw data te waarborgen.
 6. Doorlopende optimalisatie: We blijven in nauw contact om ervoor te zorgen dat de rapportages continu afgestemd blijven op de behoeften van jouw organisatie, zodat ze je de gewenste inzichten blijven bieden.

De toekomst van BI in de tuinbouw

Business Intelligence is onmisbaar voor een tuinbouwbedrijf. Door data om te zetten in waardevolle inzichten, kunnen bedrijven hun productie optimaliseren, efficiënter werken, slimmer omgaan met hun energieverbruik en de concurrentie een stap voor blijven. BI geeft tuinbouwbedrijven niet alleen inzicht om hun dagelijkse bedrijfsvoering te verbeteren, maar helpt ook om zich voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen.

Met verdere integratie van AI en machine learning zullen de mogelijkheden voor data-analyse en -voorspelling de komende jaren alleen maar toenemen. Een start met BI legt de basis voor een succesvolle toekomst.

Direct meer weten?

Benieuwd naar de mogelijkheden van BI in de tuinbouw? Neem contact op voor inspiratie en advies.

Wat doen we nog meer?

Cloud datacenter

Modern datacenter

Een datacenter in Microsoft Azure biedt je maximale flexibiliteit, schaalbaarheid en veiligheid.

Managed services

onze oplossingen

Maak kennis met de managed services van Advantive voor de Microsoft omgeving van jouw organisatie.

Moderne werkplek

Online vergaderen met Microsoft Teams

De moderne werkplek faciliteert prettig en veilig (samen)werken vanuit huis, op kantoor en onderweg.