Samenwerking WIJeindhoven en Advantive

WIJeindhoven is ontstaan uit het programma WIJeindhoven van de gemeente Eindhoven. Vanaf de start in 2012 heeft de stichting WIJeindhoven een duidelijke visie: één huishouden, één plan. De missie is helder en tweeledig: Eindhovenaren die een steuntje in de rug nodig hebben ondersteunen en de lokale netwerken versterken met de aanpak ‘Buurt in Bloei’. René Frederik, manager bedrijfsvoering bij WIJeindhoven, vertelt over de rol van business intelligence (BI) in de gehele organisatie en hoe BI bijdraagt aan de dienstverlening van WIJeindhoven.

Wat maakt WIJeindhoven bijzonder?

“Onze aanpak is generalistisch, waarbij we een integrale benadering hanteren en naadloos werken binnen de vier verschillende decentrale wetten: de Jeugdwet, WMO, Participatiewet en de gemeentelijke wet schulddienstverlening. Dit belangrijke werk is aan ons uitbesteed door de gemeente Eindhoven. Met 15 leefgebieden in ons vizier, bieden we inwoners ondersteuning op al deze fronten. Als welzijnsorganisatie zijn we er oprecht voor alle Eindhovenaren. Onze betrokkenheid bij de inwoners van Eindhoven is groot. We hechten veel waarde aan hun eigen kracht en samen kracht, met als ultiem doel dat inwoners die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben weer grip krijgen en houden op hun leven.”

Initiële samenwerking Advantive

“Toen ik vier jaar geleden bij WIJeindhoven begon, was het gebruik van business intelligence minimaal en stuurinformatie was schaars. De beschikbare data was niet consistent en vaak niet tijdig beschikbaar. Door mijn ervaring met datagedreven werken, zag ik onmiddellijk een kans voor WIJeindhoven. Als stichting willen we slim en efficiënt opereren. Onze dienstverlening vraagt om realtime inzichten. Hier zag ik een duidelijke rol voor business intelligence. We benaderden Advantive en de klik was er meteen. Samen definieerden we de eerste KPI’s voor stuurinformatie en we hadden vrij snel de eerste BI-dashboards ontwikkeld. Via een iteratief proces, samen met Advantive, hebben we zowel de dashboards als de datasets steeds verder geoptimaliseerd.”

Van data naar stuurinformatie

“De inzet van business intelligence binnen WIJeindhoven, met een speciale nadruk op het ontwikkelen van een eigen regiesysteem, is vormgegeven door een coöperatieve samenwerking met Advantive en met onze collega’s. We hebben samen een significantie groei doorgemaakt. In slechts zeven maanden – werd de dataset niet alleen verbeterd, maar ook complexer. Advantive heeft ons geholpen om deze uitgebreide data verder te optimaliseren. Het iteratieve proces, waarin we nauw samenwerkten, leidde tot een dieper inzicht en de ontwikkeling van (stuur)informatie voor alle lagen van onze organisatie. De pioniersfase, waarin de architectuur werd bedacht, geïmplementeerd en getest, maakte plaats voor de productiefase, waarin data nu daadwerkelijk als stuurinformatie op verschillende niveaus wordt gebruikt. De samenwerking met Advantive heeft niet alleen bijgedragen aan de ontwikkeling van dashboards op operationeel, tactisch en strategisch niveau, maar heeft ook onze organisatie versterkt door het implementeren van goed doordachte KPI’s. Dit alles werd mogelijk gemaakt door aandachtig te luisteren naar wat onze collega’s nodig hebben om hun werk effectief uit te voeren.”

Wat ik leuk vind aan alle consultants van Advantive is dat ze graag willen. Iedereen barst van de energie en kennis. Er zit een drive in waar je u tegen zegt.”

Adoptie- en verandermanagement

Adoptie- en verandermanagement is een cruciaal aspect van het werk van Advantive. Het maken van een dashboard is een, maar het daadwerkelijk gebruiken, daar gaat het om. Ondanks de uitdaging om bij het vertrouwde te blijven, hebben we samen met Advantive onze collega’s ondersteund om de nieuwe manier van werken te omarmen.”

De snelheid en vaardigheid waarmee Advantive onze organisatie en uitdagingen begrijpt, verdient een groot compliment.”

Betrokken adviseur

“De betrokkenheid van de Advantive consultants is zo sterk dat ze aanvoelen als echte collega’s. De samenwerking met Advantive, die begon met een eenvoudige vraag om een dashboard te maken, is door de jaren heen gegroeid, waarbij zij zich hebben ontwikkeld tot een uitgebreide adviseur op het gebied van business intelligence en een partner in de ontwikkeling van WIJeindhoven.”

Logo WIJeindhoven

Wat doen we nog meer?

Cloud datacenter

Modern datacenter

Een datacenter in Microsoft Azure biedt je maximale flexibiliteit, schaalbaarheid en veiligheid.

Managed services

onze oplossingen

Maak kennis met de managed services van Advantive voor de Microsoft omgeving van jouw organisatie.

Moderne werkplek

Online vergaderen met Microsoft Teams

De moderne werkplek faciliteert prettig en veilig (samen)werken vanuit huis, op kantoor en onderweg.